Lịch Khai Giảng Tháng 10.2017

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS ACADEMIC THÁNG 10.2017


Ngày 5 12 17 23 30
Lịch học Thứ 5; Chủ Nhật Thứ 5; Chủ Nhật Thứ 3; Chủ Nhật Thứ 2; Thứ 5 Thứ 2; Thứ 5
Giờ học 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS UKVI - IELTS LIFE SKILLS THÁNG 10.2017


Ngày/Tên Khóa 2 (UKVI) 9 (LIFE SKILLS) 17 (UKVI) 23 (UKVI) 26 (UKVI)
Lịch học Thứ 2; Chủ Nhật Thứ 2; Thứ 6 Thứ 3; Chủ Nhật Thứ 2; Thứ 3 Thứ 5; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 Linh hoạt 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THEO KHUNG CHÂU ÂU B1, B2, C1 CAMBRIDGE ENGLISH THÁNG 10.2017


Ngày/Tên Khóa 2 (PET) 9 (FCE) 16 (CAE) 23 (PET) 30 (FCE)
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 2; Thứ 6 Thứ 2; Thứ 4 Thứ 2; Thứ 4 Thứ 2; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 Linh hoạt 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỔ TRỢ (NGỮ ÂM/NGỮ PHÁP) THÁNG 10.2017


Ngày/Tên Khóa 5 (NGỮ ÂM) 12 (NGỮ PHÁP) 16 (NGỮ ÂM) 23 (NGỮ PHÁP) 29 (NGỮ PHÁP)
Lịch học Thứ 3; Thứ 6 Thứ 3; Thứ 7 Thứ 7;Chủ Nhật Thứ 7; Chủ Nhật Thứ 6; Thứ 2
Giờ học 18:30 - 20:30 18:30 - 20:30 18:30 - 20:30 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP THÁNG 10.2017


Ngày/Tên Khóa 8 (E-1) 9 (E-2) 19 (PRE 1) 28 (PRE 2) 29 (E-1)
Lịch học Chủ Nhật; Thứ 4 Thứ 2; Thứ 6 Thứ 5;Chủ Nhật Thứ 7; Thứ 4 Thứ 7; Chủ Nhật
Giờ học 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

Elink Việt Nam thường xuyên tổ chức thi thử trình độ tiếng Anh cho mọi đối tượng với các bài thi quốc tế: IELTS, IELTS UKVI, IELTS Life Skills, YLE, KET, PET, FCE, CAE, TESOL, Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế. Mời các bạn liên hệ ngay tới Văn phòng Elink Việt Nam để đăng ký dự thi thử miễn phí: + 01692.888.887

MỘT SỐ TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Top page