Lịch thi 2017 chứng chỉ PET bậc B1 châu Âu do Cambridge English tổ chức tại Elink Việt Nam

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge English tổ chức kỳ thi PET bậc B1 châu Âu tại Elink Việt Nam dành cho các học viên muốn chinh phục chứng chỉ PET.

Lịch thi 2017 chứng chỉ CAE bậc C1 châu Âu do Cambridge English tổ chức tại Elink Việt Nam

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge English tổ chức kỳ thi CAE bậc C1 châu Âu tại Elink Việt Nam dành cho các học viên muốn chinh phục chứng chỉ CAE.

Lịch thi 2017 chứng chỉ TKT (TESOL) do Cambridge English tổ chức tại Elink Việt Nam

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge English tổ chức kỳ thi TKT (TESOL) tại Elink Việt Nam dành cho các học viên muốn chinh phục chứng chỉ TKT.

<1>

MỘT SỐ TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Top page