Lịch Khai Giảng Tháng 7.2017

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRẺ EM (STARTERS; MOVERS; FLYERS) THÁNG 7.2017


Ngày 2 9 16 23 30
Lịch học Chủ Nhật Chủ Nhật Chủ Nhật Chủ Nhật Chủ Nhật
Giờ học 08:30 - 11:30 08:30 - 11:30 08:30 - 11:30 08:30 - 11:30 08:30 - 11:30

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS THÁNG 7.2017


Ngày 1 9 14 19 24
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 3; Thứ 7 Thứ 4;Chủ Nhật Thứ 7; Chủ Nhật Thứ 4; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC IELTS UKVI - IELTS LIFE SKILLS THÁNG 6.2017


Ngày/Tên Khóa 6 (UKVI) 7 (LIFE SKILLS) 17 (UKVI) 28 (UKVI) 30 (UKVI)
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6 Thứ 4; Chủ Nhật Thứ 7; Chủ Nhật Thứ 4; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 Linh hoạt 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THEO KHUNG CHÂU ÂU B1, B2, C1 CAMBRIDGE ENGLISH THÁNG 7.2017


Ngày/Tên Khóa 15 (PET) 22 (FCE) 25 (CAE) 27 (PET) 29 (FCE)
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 2; Thứ 5 Thứ 4; Chủ Nhật Thứ 3; Chủ Nhật Thứ 4; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 Linh hoạt 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỔ TRỢ (NGỮ ÂM/NGỮ PHÁP) THÁNG 7.2017


Ngày/Tên Khóa 7 (NGỮ ÂM) 8 (NGỮ PHÁP) 9 (NGỮ ÂM) 22 (NGỮ PHÁP) 23 (NGỮ PHÁP)
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 3; Thứ 7 Thứ 4;Chủ Nhật Thứ 7; Chủ Nhật Thứ 4; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG ANH GIAO TIẾP QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP THÁNG 7.2017


Ngày/Tên Khóa 1 (E-1) 5 (E-2) 11 (PRE 1) 17 (PRE 2) 24 (E-1)
Lịch học Thứ 2; Thứ 6 Thứ 3; Thứ 7 Thứ 4;Chủ Nhật Thứ 7; Chủ Nhật Thứ 4; Thứ 7
Giờ học 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00 18:00 - 20:00

Hội đồng Khảo sát Năng lực tiếng Anh Elink Việt Nam (ESOL) thường xuyên tổ chức thi thử trình độ tiếng Anh cho mọi đối tượng với các bài thi quốc tế: IELTS, IELTS UKVI, IELTS Life Skills, YLE, KET, PET, FCE, CAE, TESOL, Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế.

Mời các bạn liên hệ ngay tới Văn phòng Elink Việt Nam để đăng ký dự thi thử miễn phí: + 01692.888.887

 

MỘT SỐ TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Top page