3/8/2018 4:20:19 PM

Thông tin về kỳ thi CAE bậc C1 châu Âu Cambridge English

Kỳ thi CAE bậc C1 châu Âu (CEFR) do Hội đồng Khảo thí Cambridge English (thành viên của Đại học Cambridge) sở hữu chương trình và tổ chức các kỳ thi trên toàn thế giới. CEFR có 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2), kết quả tiếng Anh CEFR Level A1 của người học được xác nhận có trình độ tiếng Anh thấp nhất, CEFR Level C2 của người học được xác nhận trình độ tiếng Anh cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực ngôn ngữ của Hội đồng Châu Âu ALTE.

Nội dung kỳ thi C1 Châu Âu

Kỳ thi C1 Châu Âu dành cho các đối tượng có năng lực tiếng Anh loại giỏi trở lên (Advanced), đòi hỏi người học/thi phải đáp ứng đủ kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết một cách độc lập và trôi chảy. Trong kỳ thi sẽ có 04 bài thi: Đọc - Sử dụng Ngôn ngữ, Viết, Nghe, Nói.

 • Bài thi Đọc và Sử dụng Ngôn ngữ: diễn ra trong thời gian 1 giờ 30 phút.
 • Bài thi Viết: diễn ra trong thời gian 1 giờ 30 phút.
 • Bài thi Nghe: diễn ra trong thời gian 40 phút.
 • Bài thi Nói: diễn ra trong thời gian 15 phút, thí sinh tham gia bài nói sẽ thi theo cặp (2 thí sinh) và được phỏng vấn bởi 2 giám khảo Cambridge English, giám khảo số 1 sẽ trực tiếp hỏi 2 thí sinh, giám khảo còn lại sẽ chấm điểm.

Thang điểm

Cambridge English áp dụng hệ thống tính thang điểm là 180 - 210, thí sinh phải đạt mức điểm tổng tối thiểu là 180 trở lên và được chia theo 4 mức như sau:

 • Từ 160 – 179: Mức điểm này chỉ đạt trình độ B2 châu Âu
 • Từ 180 – 192: Mức điểm đạt chuẩn C1 châu Âu (Grade C)
 • Từ 193 – 199: Mức điểm đạt chuẩn C1 châu Âu (Grade B)
 • Từ 200 – 210: Mức điểm đạt chuẩn C2 châu Âu (Grade A)

Lệ phí thi C1 châu Âu:  2.450.000 VNĐ/thí sinh/kỳ thi

Thủ tục đăng ký dự thi C1 châu Âu

 • 01 ảnh chân dung 4x6 (6 tháng gần nhất)
 • CMND/Hộ chiếu (Photo)
 • Điền 01 mẫu đăng ký dự thi do Hội đồng Cambridge qui định (Văn phòng Elink Việt Nam cung cấp)
 • Lệ phí dự thi: 2.450.000 VNĐ/thí sinh/kỳ thi (Lệ phí phi thí sinh có thể chuyển khoản)

 Địa điểm thi C1 châu Âu: Văn phòng Elink Việt Nam

Thời gian đăng ký dự thi C1 châu Âu

Trước ngày thi tối thiểu 05 tuần, thí sinh cần hoàn thành thủ tục trên đăng ký dự thi tại Văn phòng Elink Việt Nam, nếu thí sinh đăng ký muộn hãy liên hệ với Elink Việt Nam để đặt chỗ nhưng chắc chắn các thí sinh sẽ phải đóng phí nộp muộn theo qui định của Cambridge: 750.000 VNĐ/thí sinh.

Tập huấn kỳ thi C1 miễn phí

Trước kỳ thi 03 tuần, Elink Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn miễn phí cho những thí sinh đăng ký dự thi.

Thi thử C1 miễn phí

Trước kỳ thi 03 tuần, Elink Việt Nam phối hợp với Hội đồng Khảo thí Cambridge English tổ chức kỳ thi thử C1 miễn phí với 03 bài thi Đọc - Sử dụng Tiếng Anh, Viết, Nghe dành cho các thí sinh có nhu cầu.

Kết quả C1 châu Âu

Sau kỳ thi 30 ngày, thí sinh sẽ nhận kết quả Online từ Cambridge English, sau 30 ngày tiếp theo Cambridge English và Elink Việt Nam sẽ tổ chức trao chứng chỉ đạt yêu cầu cho thí sinh tại Văn phòng Elink Việt Nam.


Đăng ký kiểm tra IELTS học thuật miễn phí
Hoặc tìm hiểu Chính sách ưu đãi Khóa học IELTS Học thuật tại Elink Việt Nam


MỘT SỐ TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Top page